BRIDGE

Hensikten med min presentasjon er presentere mine makkere om mine preferanser. I tillegg vil det glede meg om andre finner sidene som nyttige eller underholdene. 

Bridge er en fasinerende hobby. Jeg ble bitt av basillen med en gang. Denne hobbyen er sosial. De fleste av mine nærmeste venner spiller bridge. Man blir aldri utlært og utfordringene bidrar til en kraftig hjernetrim.

Jeg er medlem av NBF (medl.nr 12928) og spiller i Nitedal BK. Pga av familie og jobb, er jeg ikke så aktiv, men en del spilling på den nettbaserte bridgeklubben BBO blir det. Her møter jeg spillere fra hele verden, hele døgnet.

Det som spesielt skiller sjakk og bridge er at man spiller med en makker. Da gjelder det at man forstår hverandre. Det blir som med de verbale språkene. Det finnes mange av dem og enda flere dialekter. I bridge kalles dette bridgesystem. Heldigvis er det mulig å gruppere disse systemene og basere dem på prinsipper.

Bridgesystemet omfatter:

- Meldesystem (offensive og defensive)
- Meldeprinsipper/meldeteori
- Meldekonvensjoner
- Motspillssystem (markeringer)
- Motspillsprinsipper
- Motspillskonvensjoner

Før du fortsetter er det likevel noen viktige avklaringer du og din makker må gjøre.For det første skal man ha glede av å spille bridge. Det er din oppgave at også makker og helst også dine motspillere skal trives. Du må kunne oppføre deg, og hvis du ikke klarer det, så får du finne på noe annet. Det andre forholdet er at du og din makker må avklare ambisjonsnivået. Det blir helt feil om du har ambisjoner om at dere skal spille på elitenivå mens makker kun ønsker å bli en habil klubbspiller.

egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012