Meldekonvensjoner

Hensikten med meldekonvensjoner er å oppnå oppnå bedre presisjon i meldingen slik at vi løser noen problematiske hender. Dette er konvensjonelle meldinger som skal alerteres og fremkomme på meldekortet fordi de er kunstige. 

Det finnes haugevis av meldekonvensjoner. Sannsynligvis altfor mange. Problemet med å bruke et stort antall meldekonvensjoner er at man ikke får meldt naturlig samtidig som det kreves mye energi å huske avtalene. Det beste er å bruke meldekonvensjoner som både oppstår frekvent og gir en klar gevinst.

Man kan dele dem inn i to hovedgrupper:

1) Jeg ber om opplysninger fra deg. Dette kan være fordeling (eks Stayman), styrke eller nøkkelkort (eks Blackwood)Jeg har noe å fortelle deg, Det 2) kan gjøre direkte (eks Marmic, Splinter) eller indirekte hvor man trenger minst 2 meldinger til å uttrykke håden (eks Multi)


-  -  -


Under "Bridge/Meldekonvensjoner"  har jeg skrevet noen temaer. Disse er:

 • "Blackwood" som spør etter antall ess uten at trumf er avtalt
 • "RCKB 1430" som spør etter antall nøkkelkort (4 ess + trumf K + trumf Q) etter at trumfen er avtalt
 • "Støttedobling". Forekommer etter at 4.hånd innmelder. Dobler viser nå 3korts støtte til makkers farge.
 • "Drury". Brukes etter forhåndspass når makker åpner i 3. eller 4.hånd får å avgjøre om åpneren har full åpning.
 • "Sidewinder (Support jump bid)". Hopp eller dobbelthopp i nye farge med støtte og fargen etter forhåndspass eller dobler
 • "Rubensohl" er en konvensjon som brukes etter at motparten innmelder mot 1Gr
 • "Overføring etter 1" brukes for å identifisere 3-kortsstøtte på 1-trinnet, noe som betyr at andre meldinger benekter dette
 • "Overføring etter innmelding av 1" (Super Standard) er en forbedre versjon av Negativ dobling.
 • "Swift Color" forekommer etter 1m-(1♠)- ? hvor 2 i den andre minorfargen viser 5+, Inv+ og 2viser den andre minorfargen
 • "GEO´s 2♦-Revers" som G.Tislevold skrev i BIN og omfatter sekvensen 1-1Gr; 2 (krav med 4/5+, 11-21hcp)
 • "Manco" er en konvensjon som oppstår når motparten vi spør etter hold i en farge og motparten dobler


De neste temaene vil være:

 • Ogust
 • Smolen
 • Lebensohl
 • RKCB.minor
 • XY-Grand
 • Utspillsnekt-dobling


  

egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012