RKCB 1430

Roman Key Card Blackwood (RKCB) benyttes etter at en farge er fastsatt som trumf og er et spørsmål etter nøkkelkort. Med nøkkelkort mener vi de 4 essene, trumf konge og trumfdame. Trumf konge regnes som et ess.

De fleste bruker 4Gr som RKCB, men det finnes andre gode alternativer. Med minor som trumf, velger jeg f.eks 4 i minor som Minor Roman Card Blackwood. Dvs si at jeg velger 4Gr som RKCB kun med major som trumf.

Skjermbilde 2012-08-01 kl. 12.17.15
Skjermbilde 2012-08-01 kl. 12.16.26

 egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012