Støtte-dobling


Støtte-dobling er en dobling som avklarer hvor mye støtte man har til makker. Den er normalt brukt av åpneren etter at svarhånden har meldt farge og RHO avgir en enkel innmelder. F.eks 1♥-(pa)-1♠-(2♣); Dbl. En dobling i disse posisjonene viser nøyaktig 3-korts støtte, verken mer eller mindre. Imidlertid blir konsekvensene at en direkte støtte viser 4kort mens andre meldinger viser mindre enn 3 kort i makkers farge. Doblingen sier ingenting om styrken, men dette kan kompenseres ved senere meldinger.

Jeg må innrømme at jeg har en begrenset interesse for denne konvensjonen, men innser at den kan være nyttig enkelt posisjoner.  I noen av disse posisjonene kan motpartens innmelding være til stor hjelp når de innmelder. Jeg forbeholder imidlertid retten til å støtte med 3 kort støtte om jeg synes det virker riktig.


Skjermbilde 2012-08-16 kl. 01.41.58

La oss ta utgangspunkt i denne meldesekvensen og sjekke noen håndtyper. Grunnreglen er nå at dobler viser nøyaktig 3korts ♥-støtte. I motsettning til standard, kan jeg løfte til 2♥ med bra 3korts støtte og kortfarge i ♠. I andre posisjoner vil støtte viser 4korts ♠. Andre meldinger viser maksimum dobbelton ♥.

Skjermbilde 2012-08-16 kl. 01.44.46

Dette er den klasiske støttedoblingen med en jevn minimumshånd. Makker må komme med en "brutal" melding, f.eks å overmelde motpartens farge, før vi kommer til å melde igjen. Vi har rett og slett tømt oss og har ikke mer å si. En eventuell 3♥ fra makker vil vi lett passe.


Skjermbilde 2012-08-16 kl. 22.08.38

Denne gangen har vi tillegg. I første omgang innleder vi med å doble for så å melde ♣ i neste omgang. Hvis  meldingene går 1♦-(pa)-1♥-(1♠); Dbl-(2♠).pa-(pa), har vi akkurat 3♣. Men mindre kan vi ikke ha. Ta vekk ♣Q og vi har den hånden hvor, jeg stikk i strid med hva alle andre gjør, støtter til 2♥ til tross for at jeg kun har 3korts støtte.
 

Skjermbilde 2012-08-16 kl. 22.32.39

Også med denne hånden avgir vi en støttedobling og det er slett ikke sikkert at vi får vist 6korts ♦, men det kan forekomme i en frivillig naturlig sekvens. F.eks hvis makker melder 1Gr eller 2♣.Skjermbilde 2012-08-16 kl. 22.40.54

Ops! Denne gangen ser det ut som om motparten har hjulpet oss. Jeg dobler og kommer til å gjenmelde 3♦ i neste omgang. Dette viser sterke kort og vi har fått en gratis mulighet til å vise 3korts ♥-støtte på veien. Hadde vi hoppet til 3♦ direkte over 1♠, ville vi ha benektet 3korts ♥.


Skjermbilde 2012-08-16 kl. 22.51.48

Dette er en sekvens som du bør diskutere med makker. Min preferanse er at jeg viser en hånd med gode toppkontroller og bra motspillspotensiale om makker har kortfarge i ♦. Lengden i de sorte fargene  er uklar og makker må lytte litt til meldingene og telle hvor mange spar han har og gå ut ifra at motparten har 8-korts tilpasning.Dvs at doblingen ikke er definert som opplysende.Hvor høyt gjelder støttedoblingen?

Her finnes det bare en regel for meg. Støttedoblingen gjelder frem til 1trinn høyere i makkers farge. Har makker meldt 1♥, så gjleder støttedobling til og med 2♥, Hvis derimot makker har meldt 2♣, så gjelder støttedobling til og med 3♣. I det siste eksemplet bruker jeg for orden skyld kravpass etter 2-over-1.


Hva er konsekvensen når vi ikke dobler?

Etter 1-over-1 er saken grei. Nå benkter vi 3korts støtte uansett hva vi finner på. Senere doblinger fra begge hender tar sikte på straffedobling med toppkontroller og missfit.

Etter 2-over-1 må vi ta hensyn til kravpass. Pass, som i første omgang benekter 3+ i støtte, for så overraskende avgi støtte, viser sterke kort.


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012