Meldeprinsipper og meldeteori

Altfor mange starter med å avtale relativt vanskelige meldesystem med kompliserte konvensjoner. Kryptiske rekker med konvensjoner med navn som Tartan, Capp, Smolen, Drury, XY-Grand, Mini-Splinter, RKCB-1430, Michels, Marmic, Support-dbl/rdl, osv er slett ikke uvanlig å finne på et meldekort. Listen kan være fornuftig, men jeg syns de fleste begynner i feil ende. 


1. Så fremt ingenting annet er avvtalt eller virker helt ulogisk, så vil alle meldinger være naturlige 

2. Er man i tvil om en melding er krav, så skal den oppfattes som krav

3. Så frem ingenting annet er avvtalt, skal en dobling av en kunstig melding vise at de har stjålet vår melding

4. Er man i tvil om man skal melde eller passe, vil sonene avgjøre aggresiviteten (MP, IMP)

5. Når makker har vist 6+ i en farge, vil 2Gr være minst invitt med helst noe støtte og fargemeldinger være krav og i prinsippet naturlig


Under "Bridge/Meldeteorir"  har jeg skrevet noen temaer. Disse er:

  • "Sonenes Betydning i Parturnering". Sonene har større betydning i par enn lag og ofte vil det være motpartens soner som avgjør. Vi ser på de prinsippielle forskjellene. Jeg er inspirert av Kit Woolsey.
  • "Direkte Støttemeldinger" er basert på taperberegningen og er basert på fordeling og ikke hcp. Vi snarere benekter 10hcp, men støttemeldingene skal likevel oppfattes som konstruktive,
  • "1x - (Dbl( - Rdl - Ta dem!" som i utgangspunktet viser en tilsvarende hånd som dobleren. Jeg er sterkt uening med det store flertallet som redobler med alle hender med 10hcp+. 
  • "(1x) - Dbl - (Rdl) - ?" gir en god og effektiv redgjørelse på hvordan vi skal reagere, Har jeg fordelig, er jeg slett ikke redd for å sperre mot en alt-mulig-redobler selv om jeg har en svak hånd. Jeg forklarer også hvorfor pass uttrykker tvil om farge fordi vi har et valg.
  • "3.håndsåpning" som tar for seg hender hvor vi eller ville ha passet neste temaene vil være: 
  • "Meldinger Etter Forhåndspass" er nesten alltid fraværende i de fleste meldesystemer.


De neste temanene vil være

  • Kan makker passe etter at åpneres revers?" 
egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012