Sonenes Betydning i Parturnering

Det er kamp om kontrakten og begge sider melder eller når vi vurderer å innmelde. Vi konsentrerer oss derfor om når vi er i tvilsituasjoner og spørsmålet blir om i hvilken grad sonene påvirker vårt valg i tviltilfeller?

Når skal vi være:

a.    Mest aggressiv i meldingene?
b.    Mest forsiktig i meldingene? 

 

Rene sperremeldinger

Mest aggressiv:

a.    Meget aggressiv i gunstige soner mot frekvente utgangsmeldinger som oftest står.
b.    Når vi må beskytte vår score. Dvs når motparten stamper og vi tror på kontrakten utgangen vår. F.eks når motparten stamper i 4S etter at vi har meldt en standard 4H. Vi vil strekke oss langt for å melde 5H i stedet for å doble.

Minst aggressiv

a. Ugunstige soner


På utgang og slemnivå

Mest aggressiv:

a.    Meget aggressiv i gunstige soner mot frekvente utgangsmeldinger som oftest står.
b.    Når vi må beskytte vår score. Dvs når motparten stamper og vi tror på kontrakten utgangen vår. F.eks når motparten stamper i 4S etter at vi har meldt en standard 4H. Vi vil strekke oss langt for å melde 5H i stedet for å doble.

  

Konstruktive meldinger på delkontraktnivå

Kamp på delkontraktnivå er høyfrekvent og metodene er langt viktigere enn på utgang eller slemnivå. Det viktigste poenget å lære seg er at motpartens soner har vell så stor betydning som egne soner.

Regler

1.    Man skal være mest aggressiv med ingen i sonen. Det koster minst når det er feil og går bet og gir minst ved å bete motparten.

2.    Man skal være mest konservativ med alle i sonen. Det koster mest når vi går bet og det er mest å hente ved å bete motparten.

3.    Med ulike soner er forholdet mer sammensatt.

- a.    I ugunstige soner melder vi aggressivt når vi skal beskytte vår score og mest konservativ når motparten har den høyeste kontrakten.

- b.    I gunstige soner melder vi aggressivt sperremeldinger og innmeldinger og presser motparten opp til det trekknivået hvor vi har håp om å bete motparten. Man skal være konservativ med å melde over en kontrakt man håper på er bet. Man skal unngå å presse motparten til et høyere trekknivå som står, rett og slett fordi makker kan velge å ta oss på alvor og forsøke med en marginal dobling (i håp om +200).

 egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012