Super Standard 5 korts major

Systemet er basert på åpningmeldingene 15-17 Grand, 5 korts major, 4 korts ♦ og 2+♣. Når det gjelder 2-trinnsåpninger, står man noe friere, men i min oversikt benyttes metoder som skiller seg standard,

Det som skiller systemet fra andre systemer er imidlertid at bæde svarhånden og åpneren i stor grad benytter overføringer og puppetmeldinger. Disse er tildels avanserte og krever en del innlæring.


1♣ = enten: a) naturlig, 11-21hcp; eller b) jevn 12-14/18-19/20hcp (ikke 4342/3442/4432 med 12-14hcp)
Pass med 0-5hcp og helst litt ♣-lengde. 
...1♦♥ = 4+ i fargen over med i prinsippet 6hcp+. Kan ha mye lengre minorfarge
...1♠ = Puppet uten major. Enten: a) jevn 6-9/10hcp; b) jevn 16hcp+; c) sign off i minor; d) ulimitert med ♣
...1Gr = Jevn ca 11hcp uten major
...2♣ = 5+♦ uten sidefarge. Minst invitt med 6+ ellers utgangskrav.
...2♦ = 5+♦/4+♣, 10-12hcp
...2M= 6+, meget tynn hånd
...2Gr= 12/13-15hcp uten major
...3m = 6+, invitt. 3♦ skal ha toppsterk farge
...3M = Utgangskrav med 5+♦/4+♣ og kortfarge i den meldte fargene
...3Gr= 2254, 15-17hcp med majorverdier

1♦ = Oftest 5+, 11-21hcp, men kan ha 4441/4243/2443
   1M = 4+, naturlig. Inkl lengre minorfarge
   1Gr= 6-11hcp, ♣ som eneste farge
   2♣ = Puppet. Enten: a) ♣ som eneste farge uten major; eller b) jevn 7-9hcp med 4+♦
   2♦ = 4+♦, 10hcp+. Krav til minst 3♦
   2M = 6+, utgangskrav
   2Gr= Invitt med 4-5♣
   3♣ = Ujevn hånd med 4+♦, enten: a) 7-9hcp; eller b) utgangskrav med ukjent singel
   3♦ = 4+, 0-6hcp
   3M = Renonse
   3Gr= 3334-type med 15-17hcp
   4♦ = Sperr

1M = 5+, 11-20hcp
   1♠ = 4+, 6hcp+. Kan ha mye lengre minorfarge
   1Gr= 6-10hcp uten 3korts støtte
   2♣ = Puppet. a) 6+♦, invitt; b) 5+♦, utgangskrav; c) 3korts M, 8-10hcp; d) invitt+ og grandorientert
   1♠-2♦ = Overføring. 5+♥, minst invitt. 
   1♥-2♦ = a) standard tynn 1♥-2♥; eller b) 3 korts ♥ og minst invitt
   1♠-2♥ = a) standard tynn 1♠-2♠; b) 5+♣ (inv+ med 6+ ellers utgangskrav, men benekter 4korts ♦)
   1♥-2♥ = 5+♣. Kan være invitt med 6+♣
   2♠ = 4♦/5+♣ (kan være invitt med 4/6)
   2Gr= Invitt-Stenberg
   3♣ = 4+M, ubalansert med 7-9hcp
   3♦ = 4+M, ingen kortfarge, aktive 8-10hcp
   3M =Sperr, 0-6hcp
   3OM= 4+M, Sterk med ukjent renons
   3Gr= 4+M, renons ♣
   4♣ = 4+M, renons ♦
   4♦ = 4+M, renons OM
   4M = Sperr

1Gr= 15-17hcp. Kan være noe "off shaped"
   2♣ = Utvidet Stayman (2Gr=4-4 min og 3♣=4-4 maks). Benekter invitt med 4korts major
   2♦ = Overføring. a) 5+♥, ukjent styrke; b) 4♥, invitt (kan ha 4-4 i major9
   2♥ = Overføring. a) 5+♠, ukjents styrke, men ikke invitt; b) 4♠, invitt
   2♠ = Enten: a) svak/sterk med begge minorfargene; b) svak med langfarge i minor
   2Gr= Invitt
   3m = 6+, invitt
   3M = 1444/4144. Muligens renons i OM og 5-4/4-5 i minor. Utgangskrav
   3Gr= Spillemelding
   4m = Overøring til 4M. a) For spill; b) Sterk slemhånd; c) Mild sleminvitt (mangler ess-styrke)
   4M = Spillemelding
   4Gr= Kvantitativ (grand på grand er naturlig)

2♣ = Sterk hånd, men ikke med ♠-farge (muligens ♠ med jevn hånd eller 4441/4414-type)
   2♦ = Generelt utgangskrav med 4/5hcp+
   2♥ = 0-3 korts ♥ og 0-4hcp
   2♠ = 4+ korts ♥ og 0-3hcp
   2Gr= Spillesterk ♣
   3♣ = Spillesterk ♦
   3♦ = Spillesterk ♥
   3♥ = Spillesterk ♠
   3♠ = Ukjent gående 6 kortsfarge

2♦ = Enten 5+♠/4+♥, 11-14hcp; eller b) sterk hånd med 4+♠ (inkl lengre sidefarge)
   2M = Preferanse
   2Gr= Rele (3♣=5♠/4♥; 3♦=5-5 i M; 3♥=6-4; 3♠= sterk med 5+♠ og annet sterk med 4korts ♠)
   3m = 6+, ikke krav
   3M = Naturlig invitt

2M = Basert på 6 kort med 10-13hcp
   2Gr= Rele. Minst invitt
   3M = Sperreinvitt

2Gr= 22/23-24hcp
   3♣ = Puppet-Stayman (3♦= 4korts manjor; 3♥=ingen M; 3♠= 5♠; 3Gr= 5♥)
   3♦♠= Overføring
   3♠ = Minorhånd

egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012