1♣-1♠ (puppet)

Svaret 1♠ er puppet og viser enten: a) Jevn uten major, svak, får 3Gr på rett hånd (13-15) eller 16hcp+; b) svak hånd med en minorfarge; eller c) 5+♣ muligens med 4 kort ♦, ulimitert. 1♠ skal oppfattes som overføring til 1Gr.

Skjermbilde 2013-07-09 kl. 03.11.51
  1. Svarhånden har en svak jevn hånd. Denne gangen har vi 7 hcp, kan ha 10 dårlige hcp. Dvs hender hvor vi i andre systemer velger å melde 1♣-1Qr. Det er denne håndtypen åpneren baserer sine svar på. Vi kommer til å passe 1Gr fra åpneren.
  2. Med minst 16hcp+ innleder vi med å svare 1♠ for så å kommer kraftigere tilbake. Denne gangen har vi minimum for håndtypen og vi vil løfte 1Gr til 3Gr. Har derimot åpneren en naturlig ♣-farge, blir det mer intresant.
  3. Vi har til å melde 2Gr, som viser 12/13-15hcp, men ønsker at makkes skal spille kontrakten. Vi velger derfor å svare 1♠ i håp om at makker melder 1Gr. Den kommer vi til å løfte til 3Gr.
  4. Med en svak hånd med en langfarge i minor (muligens 5 kort), innleder vi med 1♠ og melder deretter minorfargen på 2-trinnet. Denne gangen ønsker vi å stoppe i 2♦.
  5. Har vi utgangshender med 5+♣ uten 4 korts major, innleder vi med å melder 1♠ for så å melde 2M eller 3♣ uten kortfarge. Åpneren melder 1Grand

Åpneren melder 1Gr med alle hender hvor han hadde passet 1♣-1Gr (6-9/10hcp). I utgangspunktet vil 1Gr vise en jevn hånd med 12-14hcp. Muligens har man 4414 eller en semibalansert hånd.

pa = jevn 6-9/10hcp
2♣♦= spillemelding
2♥♠= Verdier. Utgangskrav med ♣-farge
2Gr= Jevn med slemambisjoner
3♣ = Utgangskrav med 6+♣
3♦ = 2245-type hvor en uttrykker en et sterkt ønske om en alternativ kontrakt enn 3Gr
3♥♠= Kortsfrage med 4♦/5+♣
3Gr= Spillemelding

Åpneren gjenmelder 2♣

Når åpneren melder 2♣, vil han ha en ujevn hånd med 5+♣, 11-16hcp uten 4 korts ♦ (se svaret 2♦).

Med svak jevn hånd vil svarhånden melde pass eller sperrende 3♣. Muligens vil han melde 2Gr som krav-invitt som kan vise gode 9(10hcp eller en jevn utgangshånd.

pa = Det holder
2♦ = for spill med langfarge i ♦
2♥♠= Verdier i fargen med ♣-farge (4+hcp+)
2Gr= Kravinvitt. Minst bra 9/10hcp (åpneren melder 3♣ med min; 3ny med kortfarge eller 3Gr)
3♣ = Sperr
3ny= Kortfarge med ♣-støtte
3Gr= Spillemelding 


Åpneren melder 2♦ (GEO¨s 2♦-revers)

2♦ er krav med 4♦/5+♣. I et standardsystem vil åpneren ha 16hcp+. Det gjelder ikke hos oss. 2♦ viser 11-21hcp. Med minimum ønsker vi kun å finne riktig delkontrakt i minor. Med maksimum trenger åpneren mer opplysninger. Vi tar utgangspunkt i at svarhånden har jevn 6-9/10hcp. 

2♥ = maksimum med ♣-preferanse (3♣=min mens annet viser god hånd)
2♠ = maksimum med ♦-preferanse (3♦=min mens annet viser god hånd)
2Gr= maksimum med gode majorvedier (krav og åpneren melder 3♣ med min og ber om pref; annet viser god hånd)
3♣♦= minimum med preferanse

Det hender at svarhånden har en sterkere håndtype. Han kan da innlede med melder 2♥♠ eller 2Gr som i utgangspunktet vise 8-9/10hcp. Deretter følger svarhånden opp med en aktiv melding. Med en 2/1 med ♣ kan han melder 3♥♠ eller 4♦ som Splinter, evt 4♣ uten kortfarge.  


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012