1♣-1Gr (invitt, ca 11hcp)

Svaret 1Gr har samme betydbing som invitt 1♣-2Gr i andre systemer. Dvs bra 10 til tvilsomme 12hcp uten 4 korts majorfarge.

Skjermbilde 2013-07-11 kl. 02.24.01

Begge disse hendene tilfredstiller kravene til svaret 1Gr. Med hånd 1 har vi 10 meget gode hcp. I overkant av helt minimum. Med hånd 2 har vi heler 12hcp, men hånden er uten innhold. Negative svar

Åpneren har 2 direkte negative meldinger. Disse er pass og 2♣. Pass dekker typisk jevne hender med 12 til tvilsomme 13hcp. 2♣ dekker hender med 5+ i fargen hvor en mener man har kommet høyt nok.

Skjermbilde 2013-07-11 kl. 03.02.49Skjermbilde 2013-07-11 kl. 03.11.00

i har jevne 13hcp. Vi er akkurat i skjæringpunktet mellom å passe eller melde 3Gr. Jeg syns det er greit å passe.


 
Vi har 14hcp med 5 korts ♣. Valget står mellom pass, 2♣ og 3Gr. Jeg har sympatier for 3Gr, og ville ha valgt 3Gr med mellomkort i ♠, men liker ikke helt innholdet av denne hånden. I praksis valgte jeg 2♣ og var noe heldig når makker har ♠Qxx, ♥Jxx, ♦KJxx, ♣Axx og det satt ikke helt gunstig.GEO´s 2♦-revers

Når meldingene starter 1♣-1Gr; 2♦, vil åpneren ha 4♦/5+♣ med ukjent styrke. Dette betyr imidlertid at 2♦ og at vi forplikter oss å spille på 3-trinnet. Med minimum ønsker han kun en preferanse. Med sterke hender vil åpneren i første omgang søke rett utgang, men slem skal ikke utelukkes. Med ca 11hcp er det vanskelig å snakke om minimum eller maksimum, men en kan likevel uttrykke gode eller dårlige verdier.

Skjermbilde 2013-07-11 kl. 13.16.39

Vi svarer 2♦ etter 1Gr og ønsker kun å finne beste minortilpasningen. Valget står mellom 2♣ og 2♦. Pga den gode 5-kortsfargen i ♣ og den noe tynne ♦-fargen er det ikke opplagt å melder 2♦ i stedet for 2♣. Jeg valgte 2♦ og var heldig da makker hadde Axx, KQx, ♦Qxxxx, ♣xx. Motparten vinner 8-9 stikk i en ♠-kontrakt, men det ble vanskelig for motpart etter vår innledning.

Skjermbilde 2013-07-11 kl. 17.58.13

HHer skal det ikke mer til enn at makker har en ♦-farge med ♦A på topp før 6♦ er en god kontrakt. Stort spillerpotensialet og vi melder 2♦ for å se på makkers reaksjon.Etter 1♣-1Gr; 2♦

2♥ = Aktiv hånd med ♣-preferanse. (3♣=for spill; 2♠/3♥=kortfarge; annet=beskrivende)
2♠ = Aktiv hånd med helst 5 korts ♦. (3♦=for spill; 3♥♠=Kortfarge; annet er beskrivende)
2Gr= Ganske flat med gode majorverdier. (3♣=ber om preferanse med minimum; 3♥♠=kortfarge; annet=beskrivennde)
3♣ = Tam håndtype med ♣-tilpasning. (pa=ok; 3♥♠ = kortfarge; annet er beskrivende)
3♦ = Tam håndtype med ♦-tilpasning. (pa=ok; 3♥♠ = kortfarge; annet er beskrivende)


Sterkere hender

Med sterkere hender vil åpneren vise dette enten med rett og slett melde 3Gr (inkl jevne 13-14hcp); 2♥♠ som farge/hold og 5+♣ hvor en er usikker på sluttkontrakten; 3♣ med langfarge og sterk; 3 i ny farge med langfarge i ♣ og kortfarge i den meldte farge; eller 2Gr med en svært sterk hånd av typen som ligner Halles hvor en har en typisk 4225/2425 eller muligen jevn med 6 korts ♣.
egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012