1♣-2♣ (5+♦ og utgangskrav eller 6+ og minst invitt)

Svaret 2♣ dekker hender med 5+♦ og benekter 4 korts major og kun unntaksvis har sidefarge i ♣ (se også 1♣-3♥♠/3Gr). Normalt vil svarhånden ha en utgangshånd, men han også ha en invitthånd med en litt tynn 6+♦.

Skjermbilde 2013-07-12 kl. 01.12.42

Vi har denne gangen en sterk jevn hånd med 5 korts ♦ og 17hcp. Imidlertid kan vi ha så lite som 12hcp. Hvis åpnene melder 2♦, vil vi komme tilbake med 2♥ som viser verdier i farge. Vi har tenkt å havne i 3Gr, men tror det er best at makker bli spillefører for å beskytte ♠-fargen.

Skjermbilde 2013-07-12 kl. 01.57.32

Svarhånden har 6♦ med en tvilsom farge og minimum hcp-styrke. Vi kommer til å passe om makker svarer 2♦.Med minimum vil åpneren melde 2♦ uten tilpasning og 3♦ med tilpasning. Med aksept vil åpneren melde nøytrale meldinger som 2 i major med støtte/toleranse for ♦ eller 2Gr. 3♣ viser en enfarget ♣-hånd. 3 i major er Splinter.egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012