1♣-2♥♠ (6+, sperr)

Når svarhånden hopper til 2 i major, viser han en hånd hvor han i andre systemer ville ha passet til tross for en langfarge.

Skjermbilde 2013-07-13 kl. 07.47.42

Dette er en perfekt hånd til å melde 2♠.2♠ betyr rett og slett at her skal vi spille.
Makker vil nesten alltid passe, Spesielt når han mangler tilpasning. Unntaket er 3♣ og 3Gr som er basert på meget spillesterke ♣-hender. Med tilpasning kan han sperre videre eller avgi spilinter; melde ny farge som beskrivende; eller melde 2Gr som avventende.

egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012