1♣-3♥♠ eller 1♣-3Gr (Utgangshånd, 5+♦/4+♣)

Vi har resert disse svarene til å dekke en håndtype som ellers kan være vanskelig å melde.

egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012