1♣-1♦♥ (overføring)

Vi lar svarene 1♦♥ vise 4+ i fargen over. Hensikten er i første omgang å få avgjort på direkten om vi har 5-3 eller 4-4 i majortilpasning. Siden dette er 1.prioritet, velger vi å vise 4 korts major fremfor en lengre sidefarge i minor.

Etter 1♣-1♦

1♥ = 3 korts ♥, 11-16hcp
1♠ = 4♠/4+♣, 11-18hcp, benekter 3 korts ♥
1Gr= Jevn 12-14hcp, evt 3145/2245, 11-16hcp. Benekter 3 korts ♥
2♣ = 6+, unntaksvis god 5 kortsfarge. Benekter 3 korts ♥
2♦ = Revers
2♥ = 4 korts ♥, 11-14hcp. Ofte jevn 12-14hcp
2♠ = Kraftig revers
2Gr= 18-19/20hcp
3♣ = 6+, 17-20hcp
3♦ = 4 korts ♥, 15hcp
3♥ = 4♥/5+♣, 11-14hcp med onsentrerte verdier og 6 gode tapere
3Gr= Sjanse med langfarge i ♣


3 korts majorstøtte

Med 3 korts støtte og 11-15/16hcp, åpneren gjenmelde 1 i majorfargen. Svarhånden vil bestrebe seg på å melde igjen så fremt han ikke har en helt håpløs hånd.

Vi åpner 1♣ og makker svarer 1♦. Vi har til en typisk hånd for 1♥. Med denne hånden kommer vi til å passe alle invitthender. Skulle han gjenmelde 1♠, som viser 4-4 eller invit med 4-5, vil vi forsiktig løfte til 2♠.

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 13.07.51Skjermbilde 2013-07-07 kl. 13.22.13

Med disse 15hcp hcp har vi desidert maksimum, men vi svarer likevel 1♥ etter innledningen 1♣-1♦. Får vi mulugheten, vil vi melde igjen.Med denne hånden besinner vi oss. Selv om vi har svært lyst til å hoppe til 3♣, velger vi å melde 1♥ etter 1♣-1♦. Får vi muligheten, vil vi komme "grusomt" tilbake i neste melderunde. F.eks 3♣ etter 1♠ eller 1Gr fra makker. Etter 1♣-1♥, har vi en litt bedre hånd, og vi har kanskje til 3♣.


Etter innledningene 1♣-1♦; 1♥ og 1♣-1♥; 1♠, vil svarhånden bestrebe seg på å melde igjen. Naturligvis har han muligheten til å passe med håpløse hender. Direkte meldinger av 2M eller 3M er ment som sperrende med 6-9hcp. I tillegg bruker vi vår variant av XY.

Etter 1♣-1♦; 1♥

1♠ = Enten a) 4-4 og ulimitert; eller b) invitt/utgangshånd med 4♠/5+♥
1Gr= Jevn 7-10hcp uten 4korts ♠
2♣ = Puppet. Ber makker om å melde 2♦ med enten a) svak og lang ♦-farge; b) invitt-hender
2♦ = Konvensjonelt utgangskrav
2♥ = 5 korts ♥, 6-9hcp, ment som sperrende
2♠ = Naturlig sleminvitt
2Gr= Svak eller sterk med 4♥/5+♣
3♣♦= Naturlig sleminvitt med 5-5/6-4
3♥ = Sperrenede, oftest 6 kort

3Gr= Spillemelding
4♥ = Spillemelding


4 korts majorstøtte

Har åpneren 4 korts støtte til svarhåndens majorfarge. Støtte til 2M/3M/4M viser 11-14hcp og trekknivået avhenger av fordeling og antall tapere.

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 15.29.55

Vi åpner 1♣ til tros for 4 korts ♦ pga 4-3 i major. Når makker svarer 1♥ (4+♠), melder vi 2♠ med denne jevne minimumshånden. Dårligere enn dette kan det ikke bli, og vi vil avslå enhver invitt.

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 15.46.20


Vi har en skarp 6-4 hånd. Til tross for bare 11hcp har vi kun gode 6 tapere. Når makker svarer 1♥ (4+♠), melder vi 3♠. Disse sekvensene lover naturlig ♣-farge. Ofte 6 kort, men god 5 kortsfarge duger. I noen sjeldne tilfeller kan det nok hende at vi har en 4441-hånd.

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 16.06.26


Denne gangen støtter vi ♠-fargen til 4♠. Vi har typisk 6-5 eller 7-4 i våre farger med lav hcp-styrke.Disse sekvensene er basert på sjanse og sperr.Har åpneren 4 korts støtte og minst 15hcp, vil åpneren vanligvis melde konvensjonelt 3♦. Alternativt vil han med meget sterke hender og renons, avgi renons-Splinter. Åpneren vil enten ha en naturlig ♣-farge eller en jevn 18-19/20hcp.

Etter 3♦ vil åpneren melde 3Gr som overføring til 4M og 4M som spillemelding (typisk med verdier i sidefargene og ofte tyn trumf). Etter 1♣-1♦(4+♥); 3♦ vil 3♥ være forsøk på å splle 3♥ mens 3♠ er generell sleminvitt (muligens kortfarge i ♠ mens 4♣♦ viser kortfarge. Etter 1♣-1♥(4+♠); 3♦ er 3♥ overføring til 3♠ med enten forsøk på spill eller sleminvitt uten kortfarge. 4♣♦♥ er sleminvitt med kortfarge (inkl 4♣). Direkte 3♠ er også generell sleminvitt, men svarhånden ønsker selv å bli spillefører. Typisk med verdier i de røde fargene.

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 16.48.39

Meldingene starter 1♣-1♥ (4+♠). Vi har riktignok minimum for 3♦, men dette er en typisk hånd. Vi avventer makkes reaksjon. Oftest melder han 3Gr, som ber oss om å melde 4♠. Alternativt vil svarhånden ofte melde 3♥ som ber oss om å melde 3♠. Vi har subminimum og vil etterkomme hans ønske. Muligens vil han overraske oss med et honnør-cue?

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 17.59.22

Vi åpner 1♣ og forventer at makker viser ♥-farge hvorpå vi har tenkt å gjenmelde 2Gr. Til vår overraskelse innledes meldingene 1♣-1♥(4+♠). Med slike jevne hender med 4 korts støtte, gjenmelder vi konvensjonelt 3♦.Til tross for 19hcp har vi 6 tapere og vi vil melde 3♠ om makker melder 3♥ (overføring til 3♠)1Grand fra åpneren

Når åpnene gjenmelder 1Gr etter 1♣, benekter han 3 korts majorstøtte. Han vil enten ha en jevn hånd med 12-14gcp og dobbelton i majorfargen eller en ujevn hånd med singel i majorfargen og 11-16hcp. Singel forekommer når man har en tvilsom 5 korts ♣, eller den problematiake fordelingen 1444.  

Skjermbilde 2013-07-07 kl. 23.13.16

Vi har fått utdelt den umulige foerdelingen i et naturlig system. Etter 1♣-1♥(4+♠) gjenmelder vi 1Gr og vi har ikke lovet mer enn singel ♠. Vi har imidlertid helt maksimum av hva vi får lov til å ha.


Skjermbilde 2013-07-07 kl. 23.30.00

Dritthånd med minimum, svak 5 kortsfarge og vanskelig fordeling hver gang makker har ♥-farge. Etter 1♣-1♦ (4+♥) løser vi denne håndtypen ved å melde 1Gr. Dette er den eneste fordeling med singelton hvor vi har singelton ♥. Med singel ♠ kan vi derimot ha fordelingene 1444/1435/1435.


Etter 1Gr bruker vi et grand-system basrt på XY. 2♣ er puppet som ber makke om å melde 2♦ og viser enten en hånd for sign off i ♦ eller en invitthånd. Selv om man forventer at åpneren melder 2♦, kan åpneren velge noe annet med 15-16hcp.

Skjermbilde 2013-07-08 kl. 04.55.22Skjermbilde 2013-07-08 kl. 05.26.21

Etter 1♣-1♥ (4+♠); 1Gr gjenmelder vi 2♣, Vi forventer at makker melder 2♦ som vi har tenkt å passe. Har makker maksimum, kan han finne på å melde noe annet. 2♥ vil f.eks typisk vise 1435-type og 2Gr kan viser 1444. 2♠ bør viser dobbel ♠ mens 3♦ er logisk en 1345-hånd.. Viser makker 1444/1345, er det mulig jeg vurderer 5♦, men jeg søker nok å spille billigst mulig i ♦.  

Etter 1♣-1♥; 1Gr melder vil 2♣ for så å melde 2♥ over 2♦. Dette viser en invitt med minst 5-4 i fargene.

2♦ som svar på 1Gr er et konvensjonelt utgangskrav som ber om flere opplysninger.  

Etter 1♣-1♦; 1Gr-2♦

2♥ = 3244/2245, 12-14hcp
2♠ = 3145, minimum

2Gr=3145, maksimum
3♣ = 3235, 12-14hcp

Etter 1♣-1♥; 1Gr-2♦

2♥ = 4korts ♥, minimum (2♠ spør hvorpå: 2Gr=2443/2434; 3♣=2425; 3♦=1444)
2♠ = 2344/2245, 12-14hcp
2Gr= 1345, minimum
3♣ = 2335, 12-14hcp
3♦ = 1345, maksimum
3♥ = 1444, maksimum
egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012