Mitt Naturlige Meldesystem

Se også:


Systemer kan grovt sett inndeles i de som uttrykker hcp-styrke, fordeling og verdibeskrivende meldinger. Dette gjelder for orden skyld også for alle naturlige systemer. Min preferanse er situasjonsbetinget verdibeskrivende meldinger. Dvs at jeg hels velger å avgi den meldingen som er mest nyttig for makker og hvor jeg har mine verdier. Betingelsen er at han har nytte av meldingen. Hvis situasjonen er tilsier at jeg vet hvor jeg skal, så melder jeg på egen maskin. Denne friheten gir situasjonsmessige taktiske fordeler hvor egen vurderingsevne er avgjørende. Jeg legger spesielt vekt på taktikk knyttet til soner og posisjon.

Hensikten med denne innledningen er derfor å sette fokus på at et bridgesystem er langt mer enn slaviske åpningsstukturer og svarene på disse åpningene. Fleksibilitet er nøkkelordet for Mitt Naturlige System. 

De konstruktive delene av systemet er beskrevet under Systemmoduler. Disse systemmodulene. er basert på Word-dokumenter.
Fleksibilitet

Skjermbilde 2012-08-10 kl. 01.10.26

Det er mulig det er uvanlig å starte en systemgjennomgang med en posisjon i 3.hånd. Imidlertid illustrerer denne hånden mine hovedpoenger mht system. De færrste system tar hensyn til annet enn 1.håndåpninger. Det legges sjelden vekt på soner og posisjoner.

Jeg anser at det er automatisk å åpne 1♥ i 3.hånd utenfor sonen. Systemets fleksibilitet gjør det mulig. Det er utenfor sonen i riktig posisjon med beskrivende verdier. 4-kortsfargen er konsentrert og jeg hjelper makker med utspillet.

Skjermbilde 2012-08-10 kl. 09.50.38

Det bringer oss til denne hånden. Det er mulig at du ser 3442-fordeling. I mitt hode ser det ut som om fordelingen er 3433 pga den dårlige ♦-fargen, Jeg sverger til 4-korts majoråpninger og åpner 1♥ som er den beskrivende meldingen. Det gjør jeg også selv om ♣K flyttes til ♦. 4-korts major har sine utfordringer, men kan være ekle å spille mot. 

Skjermbilde 2012-08-10 kl. 10.14.13

Jeg åpner i lengste farge, men denne hånden ser da virkelig ut som 2443. Det er et spørsmål om vi i det hele tatt har en åpning. Det avhenger av avtalt aggresivitet med makker. I 1. og 2.hånd er jeg relativt konservativ, men vil vurdere soner, turneringsform og om vi trenger poeng. Hvis jeg åpner, så velger jeg 1♥ og jeg er nok den eneste som gjør det. I 4.hånd pakker jeg sammen kortenne, passer og venter på en annen anledning. I 3.hånd er 1♥ automatisk og jeg vil heller passe enn å åpne 1♦. Da spillet forekom i en parturnering var ingen i sonen. Motparten havnet i 2♠ og makker fant utspillet som holdt dem nede på 8 stikk. Ved de bordene hvor det ble åpnet 1♦ kom ♦ ut fra ♦Kxx og 9 stikk var lett å snelle hjem. Å holde motparten ned er like viktig som å gjennomføre en avansert skvis.Åpningsmeldinger


Skjermbilde 2012-08-14 kl. 22.46.44

I basissystemet bruker jeg 15-17 Grad og kan være noe off-shape. Dvs at jeg ikke utelukker 5korts major, 6korts minor, 5422-fordelinger (med 5korts minor) eller 4441-hender med kortfarge i minor. Åpning 1 i farge vier 4+ og jeg garanterer ikke å åpne i den laveste 4kortsfargen. Åpningen 2♣ dekker alle sterke hender.2 i major eller 2♦ er kontruktive svake 2 (9-12). 2Grand dekker 20-21/22hcp. 3.hånd utenfor sonen kan alle åpninger være tynnere.


Svarene på åpningene er beskrevet under Systemmoduler4 Korts Major Med Jevne 11/12-14hcp

Jeg liker å åpne med 4korts major. Det har sine utfordringer, men gir større fleksibilitet. En viktig effekt er at åpningen 1 i minor blir beskrivende og naturlig.


Fordelingene 4333 og 5332 åpner vi med 1 i langfargen

Skjermbilde 2012-08-21 kl. 00.30.32

1♠. Ikke mange er enig med meg, men for meg er det automatisk.Denne åpningen beskriver hånden best. Jo det kan bli litt problematisk om motparten aksjonerer. Det kan bli en utfordring, men min erfaring er at dette i høy grad oppveies av at 1♠ ofte sperrer motparten ut og at det også kan by på problemer med åpningen 1♣ også. Både mht utspill fra makker og når makker har 4korts ♣ og øsker å balansere. Ja, og så er det lettere for motparten å innmelde.

Skjermbilde 2012-08-21 kl. 00.19.24

Uff. Jeg visste at du ville ta frem denne hånden. Denne hånden er en av 3 håndtyper jeg missliker i et naturlig system. De andre er 1444-fordelingen og 1345/1435/3145 med tynn 5korts ♣. Hvis min makker åpner 1♣, vil jeg la det passere. Jeg velger 1♠ og aksepterer at dette kan bli et prob, men jeg må innrømme at hvis vi bruker overføringer etter åpningen 1♣, vil jeg sannsynligvis åpne 1♣. Det gjelder for orden skyld også med de andre problemhendene.


Fordelingen 4432

Med 4-4-3-2 fordelinger har jeg preferansen ♥-♠-♦-♣, men kan avvike denne preferansen når det virker fornuftig. Selv om du ikke helt er enig med meg, så er hovedpoenget at jeg i alle fall ikke automatisk melder 4kortsfargene nedenfra.

Skjermbilde 2012-08-21 kl. 01.26.44

Sorry, men jeg kan ikke se at å åpne 1 i minor er naturlig. Vi åpner 1♥, Det er den eneste fornuftige åpningen. Jeg syns denne dennehånden alene rettferdiggjør 4korts majoråpninger i et naturlig system.


Skjermbilde 2012-08-21 kl. 01.33.47

1♥. Selv om jeg skulle ha avtalt å melde 4kortsfargene nedenfra, vil jeg åpne 1♥. 1♥ beskriver hånden best. 1♦ er for meg helt uaktuelt. . Selv om vi flytter ♣K til ♦, vli jeg åpne 1♦, men det kan nærme seg en 1♦-åpning.


Skjermbilde 2012-08-21 kl. 01.47.03

Her drar jeg den enda lengre for å vise mitt poeng. Jeg synes dette ser ut som fordelingen 2443 og behandler den deretter. At jeg velger å åpne 1♥ i stedet for 1♦ har ikke noe med system å gjøre. Det er snakk om fornuft og vurderingsevne.


Skjermbilde 2012-08-21 kl. 01.51.53

Jeg åpner 1♠ og er stolt over ♠-fargen min. I tillegg ser hånden nesten ut som 4-3-3-3. Bytter vi om på ♠ og ♦-fargen, vil åpningen 1♦ ha vært greit.


Skjermbilde 2012-08-21 kl. 01.57.06

Med denne type fordeling har jeg ingen strenge regler, men jeg åpner 1♣. Gode farger og 4-4 i svart sammen med 3korts ♥ tilsier 1♣, men en taktisk 1♠, som setter et stort press på motparten, er desidert aktuelt om ♣-fargen er svakere. Jeg aksepterer om du ikke er helt enig. vvv1Grand med 15-17hcp

Alle kan telle til 15-17hcp og alle vet hva en jevn hånd er. Med disse hendene åpner vi 1Gr. Har jeg flate triste 15, så vil jeg nok behandle den som 14 og åpner med 1 i farge. På samme måte om jeg har flate 18. Da åpner jeg med 1Gr. Jeg ser ingen grunn til å bruke tid på de opplagte klasiske hendene og ønsker heller å diskutere noen tvilsomme hender hvor 1Gr er aktuelt.

Skjermbilde 2012-08-22 kl. 20.07.51

Den betente ♣-fargen indikerer åpningen 1♠, men som Thor Helnes sier: "Det er så deolig å få åpnet 1Gr og bli ferdig med det." Det han sikter til er at det ofte blir så problematisk å få vist sin hånd i neste melderunde.I dette tilfeller har vi i tillegg en fordel at vi lettere finner ♥-tilpasningen. Imidlertid er det mulig at vi ikke finner en 5-3 eller kanskje 5-4-tilpasning i ♠. Det må vi leve med.

Skjermbilde 2012-08-23 kl. 00.39.24

Det er mulig vi bør åpne 1♦ og gjenmelde en forsiktig 2♦, men jeg syns det ikke er urimelig å åpne 1Gr. Jeg syns hånden har alle kjennetegn som tilsier at vi har grandverdier.Skjermbilde 2012-08-22 kl. 20.20.23

Denne hånden illustrerer at det kan bli problematisk å åpne 1♣. Se fremover og tenk om makker svarer 1♠. Da har vi et problem  med denne hånden. Vi kan desidert ikke reversere med 2♥ og det er lett å se at en gjenmelding av 2♣ heller ikke er bra. Det er ikke slik at jeg anser det som en automatikk å åpne 1Gr med 5422-fordelingen, men av flere dårlige alternativer er 1Gr best med denne hånden.

Skjermbilde 2012-08-22 kl. 20.43.56

Det bringer oss til denne hånden. Til tross for singel ♦, velger jeg å åpne 1Gr og melder denne hånden som om vi har fordelingen 3424. Med en markert ♣-farge, ville jeg sannsynligvis åpnet 1♣. At jeg har singel honnør (helst ikke esset) anser jeg som en fordel. Det er mulig at dette er den eneste muligheten å få på vår singel konge i stikk 1😄. Singel lavhonnør er også bra. La oss si at du har singel knekt og bordet har Qxx. Nå har vi fått granden på rett hånd og har sannsynligvis en stopper. Man spiller jo ikke kongen ut fra Kxxxx.

Skjermbilde 2012-08-22 kl. 21.20.00

Egentlig samme tema. Selv om jeg ikke er helt overbevist, så kan åpningen 1Gr fungere meget bra. Også jeg må innes at det er et problem å åpne 1♦ om makker svarer 2♣.Jevne 18-19hcp

Med disse hendene åpner 1 i min lengste farge og hopper deretter i grand etter 1-over-1. Har jeg 4-4 i 2 farger, skal det mye til for at jeg ikke åpner med laveste farge.Fordelingen 4441

Mange syns denne fordelingen er ubehagelig. Med unntak av fordelingen 1444 og 12-16hcp, anser jeg denne fordelingen som grei å håndtere. I motsetning til de vanlige teoriene har jeg ikke så strange regler mht hvilken farge jeg åpner.

Skjermbilde 2012-08-22 kl. 03.00.26

I et naturlig system er denne hånden plagsom. Det hender at jeg har singel i minor når jeg åpner eller gjenmelder grand, men aldri i major. Standardåpningen med denne fordelingen er å åpne 1♦ og ha en konservativ åpningstyrke i håp om å kunne balansere senere med en opplysende dobling. Jeg er fristet til å passe, men med denne ♦-fargen drister jeg meg til 1♦. Med litt dårligere ♦, vil jeg passe. Etter 1♦-1♠ gjenmelder jeg 2♣. Dette er et tilfelle hvor overføringer etter åpningen 1♣, ville vært frodelaktig siden 1♣-1♥(4+♠); 1Gr viser 1-2 kort i ♠.

Skjermbilde 2012-08-22 kl. 03.20.54

Anders Wirgren la frem denne hånden en gang. Hans anbefaling var at dette var et unntak hvor han ville åpne 1♣ og gjenta 2♣ over svaret 1♠ og inntil videre melde som man har 1435 pga av den sterke 4kortsfargen. Naturligvis kan det bli helt feil, men vi kommer neppe altfor høyt. Sannsynligvis et godt råd.


Skjermbilde 2012-08-22 kl. 03.40.28

Denne fordelingen er enklere. Å åpne 1♣ kan ikke bli feil. Bytter vi om minorfargene, er det mulig at jeg åpner 1♦ for det beskriver hånden best. Skjermbilde 2012-08-22 kl. 16.42.58

Med denne fordelingen vil jeg oftest åpne 1♣. Jeg tror ikke det er avgjørende om jeg åpner 1♣ eller 1♥, men med 11-14hcp og god ♥-farge og tynn ♣ er min preferanse å åpne 1♥. Svarer makker 2♦ syns jeg det er helt ok å gjenmelde 2Gr.Skjermbilde 2012-08-22 kl. 16.56.45

1♦. Hva ellers? Er ♥-fargen fet og ♦-fargen tynn, er åpningen 1♥ greit.


 


 

Konstruktive svake 2 (normalt 6 kortsfarge, 9-12hcp)

Jeg kaller disse åpningene for "små åpninger" i stedet for svake 2. Med unntak av 3.hånd utenfor sonen, liker jeg de konstruktive svake 2 i et naturlig system. Ok, i 4.hånd kan jeg ha 10-14hcp. Den viktigste årsaken til dette er at denne håndtypen kan bli vanskelig å få uttrykt i en kompetetiv meldesekvens hvor motparten er aktive. Det gjør livet enklere og det er deilig å få disse hendene uttrykt med en gang. Jeg har erfart at det i systemer med 4korts major. I tillegg vil makker være i bedre stand til å aksjonere på rette kort. I rent sjelden velger motparten å aksjonere på marginale kort og blir belønnet med en dobling.

Skjermbilde 2012-08-23 kl. 01.27.19

Dette anser jeg som en typisk hånd for åpningen 2♠. Sterk 6kortsfarge og normalt 2 motspillstikk i tilfeller motparten aksjonerer. Jo bedre farge, jo lavere hcp-styrke kan vi ha.


Skjermbilde 2012-08-24 kl. 01.29.16

Tynnere farge, men 12hcp. Jeg åpner 2♠. 2♠ gir en grei beskjed til makker.Skjermbilde 2012-08-24 kl. 01.34.32

Skarp 6-4. Dersom jeg åpner 2♠, så er dette desidert maksimum.Skjermbilde 2012-08-24 kl. 01.37.55

Det er ikke helt vanlig å ha 4korts sidefarge i major, men det kan forekomme.♥-fargen er så sterk at den spiller fint mot singel. Det er mulig at 6-1 spiller bedre enn 4.4 i ♥. Da spillet forekom, hadde makker ♠Jxxx,♥x,♦AKQx,♣KQxx. 4♥ ble vunnet mens 4♠ gikk bet.


Skjermbilde 2012-08-24 kl. 01.32.38

Der er heller ikke standard å ha 7kort i langfargen, men 2♠ er den minst dårlige valget.Skjermbilde 2012-08-24 kl. 17.46.00

Det må anses som uvanlig å åpne 2♥ med bare 5korts, men det kan hende at jeg vurderer denne åpningene med rett makker. Agumentene for er at fargen er sterk, vi har singel ♠ og maksimum. Betenkninger er, i tillegg til at vi har bare 5korts ♥, har en noe for offensiv hånd med sannsynligvis 3 raske morspillstikk. Vi kan gå glipp av en kontrakt på høyt nivå. Imidlertid er det mulig at vi effektivt sperrer motparten eller lurer dem i en for høy kontrakt med en lukrativt  dobling.
egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012