Åpning i 3.hånd

(av Mike Lawrence og Egil Nordby)

I 3.hånd åpner vi naturlig med alle naturlige åpningsmeldinger, men vi kan også være vesentlig svakere - spesielt utenfor sonen. Dette forutsetter imidlertid at fargen har innhold og at vi har muligheten for å passe neste melding eller har til en fornuftig gjenmelding på 1-trinnet i en ny farge. 

Hvorfor åpne tynt i 3.hånd?

  1. Det kan gjøre det vanskelig for motparten å få brukt sitt sytem og gjøre det vanskelig å komme i riktig kontrakt
  2. Åpningen kan hjelpe makker med utspillet
  3. Åpningen kan medføre til at motparten feilvurderer plasseringen av kortene ved spilleføringen (evt motspillet)
  4. Noen ganger finner vi tilpasning og vi kan spille egen kontraktFem Regler For 3.Hånds Meldinger


Regel 1: En pass til makkers svar på 1-trinnet viser toleranse til fargen

Meldingene starter: pa-(pa)-1♥-(pa); 1♠-(pa)- ?    -   Hvordan vurderer du følgende hender?

Skjermbilde 2012-08-20 kl. 02.19.16


Å passe med den første hånden er grei og sannsynligvis grei med den andre hånden også. Helt urimelig er det ikke å melde 1Gr med den siste, men det lover 12-14 og vi blir fort spillende 2Gr. Jeg tror pass lønner seg i lengden selv om vi risikerer å bli spillende 1♠ på 4-2. Kanskje motparten balanserer?

Med den siste hånden har du ikke til en gjenmelding over 1♠. En gjenmelding av 2♣ skal vise full, eller tilnærmet full åpning. Hvis du gjenmelder 2♣, kan du banne på at makker gjenmelder 2Gr. Burde du ha passet i åpning. Slett ikke! Du burde ha åpnet 2♥.


Du er i gunstige soner og sitter i 3.hånd med: ♠42, ♥K87, ♦KQT7, ♣Q987. Vil du åpne? Jeg liker fargen. Jeg liker sonene. Likevel vil jeg velge å passe. Årsaken er at jeg ikke liker sparfargen. Jeg mangler toleranse. Vi passer fordi vi tenker fremover.

Skjermbilde 2012-08-20 kl. 02.25.00

Makker sitter med: ♠QT863, ♥Q5, ♦J32, ♣AT6. Han vil forvente at vi har toleranse i ♠ og bør desidert balansere med 2♠ og forventer å ha fair muligheter til å vinne 2♠.
Regel 2: En pass til makkers naturlige svar på 2-trinnet lover ikke toleranse til makkers farge

Når makker svarer på 2-trinnet etter en forhåndspass, skal han ha en bra 5kortsfarge og nesten åpning. Derfor begymrer det oss mindra at vi evt har en tynn farge i en lavere rankert farge. La oss si at du har: ♠A75, ♥KQJ6, ♦42, ♣9765. Med ingen i sonen er det opplagt å åpne 1♥ i 3.hånd. Om makker svarer 2♦, så begymrer det ikke oss. Vi passer med et smil.

Skjermbilde 2012-08-20 kl. 02.30.36

Med ingen i sonen er det ikke urimelig å åpne i 3.hånd. Kanskje du skulle ha åpnet 2♥, men jeg syns 1♥ har mer for seg. Makker vil kanskje svare 1♠ hvorpå vi kan passe. Andre gode ting kan også skje, men er vi uheldig vil makker svare 2♦ med en god 5korts ♦ og ca 10hcp. I så fall er mitt råd at du passer. Kanskje ordner det seg. Du må ikke gjenmelde 2♥ da dette lett fører til enda flere problemer. Pass uten å vise begymring og hvis dette ble feil, så bare aksepter at din gamble slo feil.


Regel 3: En gjenmelding av 1Gr lover full åpning

Når du gjenmelder 1Gr eller 2Gr i 3.hånd, så lover du full åpning og makker forventer samme type hånd som om du åpnet i 1. eller 2.hånd. Det er mulig at du kan avtale at en gjenmelding av 1Gr kan vise aktive 11, men jeg liker det ikke.


Regel 4: En gjenmelding av egen farge lover full åpning

Når du gjenmelder din farge, lover du full åpning og med ♠6,♥KJ9875,♦AT7,♣AJ2 åpner vi 1♥ og gjenmelder 2♥.


Regel 5: En gjenmelding av ny farge lover full, eller nesten full åpning

Skjermbilde 2012-08-20 kl. 02.58.56

1♦. Hvis makker svarer 1♥, kan du gjenmelde 1♠. Du har nesten åpning. Bytter du om majorfargene, dvs singel spar, da bør du passe meget raskt. Fordelingen 1444 er for orden skyld et mareritt i alle naturlige systemer og jeg prøver å unngå å åpne selv med kanskje 12hcp uansett soner og posisjoner.


Med ingen i sonen har du: ♠8, ♥AT8765, ♦KJ3, ♣J54. Det blir feil å åpne 1♥ for så å gjenmelde 2♥ som viser full åpning. Da er det langt bedre å åpne 2♥ og bli ferdig med det hele.


Hvor Tynt Kan Du Åpne i 3.Hånd?

Når du vurderer å åpne med tynne kort i 3.hånd er det noen faktorer du må ta hensyn.

Faktor 1: Din makkers sannsynlige svar

Når du åpner med tynne kort i 3.hånd, må du ta hensyn til makkers mest sannsynlige svar. Vil du være fornøyd om makker svarer 1♠ etter å ha åpnet 1♥ med: ♠9, ♥K9642, ♦AJ74, ♣J87.  Neppe. Du bør passe og heller vente til en annen gang.  


Faktor 2: Din makkers meldestil

Du må ta hensyn til hvordan makkers meldestil er. Selv om du syns det er opplagt å leve litt falig, er det slett ikke sikkert at makker er med på notene. Mest slitsomt er det naturligvis å ha makkere som først har passet for så å hoppe til 2Gr eller 3Gr med flate 11-12hcp. Først har de fornuftig sagt at de ikke har en åpning med sin flate dritthånd, får så å gå amok. Hånden har jo ikke blitt bedre bare fordi vi har avgitt et lite pip i 3.hånd. Likevel må du ta hensyn til dette og vente med tynne åpninger intil du har diskutert posisjonen med makker.

Med følgende hender er ingen i sonen. Hva er din vurdering mht åpning i 3.hånd? Jeg gir deg svar på min mening og angir hva min meldestil er.

Skjermbilde 2012-08-17 kl. 08.43.50

Meld 1♠. Denne hånden er tett opp til en åpning og vi har en akseptabel farge. Uansett hva makker finner på, kan vi passe en ny farge eller korrigere om makker viser en supportmelding.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 08.52.40

Pass. Fargen er for tynn. Du ønsker slett ikke et ♠-utspill. Du ønsker heller at makker skal spille ut sin naturlige farge. Den eneste fordelen med å åpne 1♠ er at meldingen kan forstyrre motparten. Det er ikke godt nok.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 09.00.26

1♥. Selv om vi ikke har til en full åpning, har dennehåndenflere positive faktorer.
1) Dette er ikke en håpløs hånd
2) Vi kan håndtere alle svar, inkl 1♠
3) Vi ønsker ♥-utspill

Skjermbilde 2012-08-17 kl. 16.09.37

1♣. Det er een rimelig åpning. 4korts ♠ er avgjørende. Når makker svarer 1♥, kan vi gjenmelde 1♠. Bytt sparfargen med en av de røde fargene og du ville ikke ha hatt til en gjenmelding. I så fall bør du passe.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 16.22.00

1♣. Ikke spesielt sperrende, men jeg lar en farge komme i spill. Jeg kommer til å passe makkers melding uansett hva han finner på. Inkl 1♦. Bortsett fra når han overmelder motpartens farge. Da får jeg bremse så godt jeg kan med et smil.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 16.29.20

Utenfor sonen kan jeg tenke meg å åpne 1♦. Årsaken er  at jeg har en toppsterk 4kortsfarge og 3kort i begge majorfargene.For meg er denne hånden marginalog jeg vil avklare med makker at en slik hånd kan forekomme. I det minste hvis vi trenger en sving.Faktor 3: Har åpningen en  ødeleggende virkning for motparten?

Det må være en årsak til hvorfor du åpner med tynne kort. En viktig faktor kan kan være å ta opp melderommet slik at motparten får mindre melderom.

Skjermbilde 2012-08-17 kl. 20.10.24

Sparfargen er ikke den aller beste, men hvis LHO har ♠K62, ♥AQT75, ♦92, ♣A83, så er et stort melderom blitt tatt vekk fra motspillerne. Ved å åpne 1♠ gjør vi det vanskelig for for motparten.
Faktor 4: Utspillsdirigerende

Når vi åpner tunt i 3.hånd,  må en regne med det som overveiende sannsynlig at motparten aksjonerer.Svært ofte vil makker få utspillet. Da er det vesentlig at fargen holder et utspill. Et annet vesentlig forhold er at ved å be om utspill mot en dårlig farge, forledes makker til ikke å spille ut sin naturlige farge som muligens er et langt bedre valg.

Skjermbilde 2012-08-17 kl. 21.09.11

Selv om jeg sannsynligvis åpner 1♦, er ikke dette så opplagt som kanskje tror.Et utspill av en ♦ vil ofte gi bort et stikk og vi vil ofte også miste et viktig tempo mot f.eksen grandkontrakt.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 21.13.22

Til tross for bare 9hcp, har en åpning med 1♦ mer for seg enn med den forrige hånden. Å få ♦ ut vil nesten alltid være best.
Faktor 5: Sonene

Sonene er viktige. Vi ønsker ikke en phyrros-seier hvor vi  vi forleder makke til å kjempom delkontrakten for så å gå 2-3 sonebeter. Spesielt må man ta hensyn til sonenes betydning i parturnering. I gunstige soner kan man ta seg store friheter så lenge makker ikke begynner å doble for straff.

Skjermbilde 2012-08-17 kl. 21.40.17

Meldingene starter pa-(pa)-? Spørmålet  blir nå om øst bør åpne1♠. Utenfor sonen syns jeg at det er rimelig opplagt å åpne 1♠. Mye bra kan skje. Siste gang jeg hadde en lignende hånd som øst, bråstoppet motparten i 2Gr fordi de forventet at jeg hadde 5kortsfarge og at det bare var var 8 stikk å hente i egen kontrakt. Er du i sonen syns jeg det er like opplagt å passe. Du vinner kanskje kampen om kontrakten siden makker vil løfte til 2♠, men det var jo ikke helt meningen. Det blir dyrt!Sperreåpninger

Når en skal avgi en sperreåpning i 3.hånd, vil sonene være særdeles viktig. Er man i sonen, blir sperreåpningene mer på linje med sperreåpning i 1. og 2.hånd. Vi tar derfor utgangspunkt i at vi er utenfor sonen i resten av dette kapittelet. Aggresive sperreåpninger er en effektiv teknikk i 3.hånd. La oss si at du sitter i 4.hånd med ♠AJ3, ♦AQT85, ♥J3, ♣AQ7. Du ønsker å åpne med 1♥ for så å hoppe i grand. Du har det allerede planlagt. Hvor mer problematisk blir det ikke om du får en sperreåpning av 2 eller kanskje 3♦.

Svake 2 i 3.hånd utenfor sonen

Du er i posisjon til å foreta deg ting som du ikke ville ha tenkt på i andre posisjoner.En del gamle regler vi du rett og slett ignorere. Du kan :

  1. Åpne med 5kortsfarge. Faktisk er en 5kortsfarge meget frekvent. 
  2. Åpne med 4korts sidefarge i major. Vi går neppe glipp av en utgang i den fargen likevel.Nesten som "everything goes"
  3. Åpne med en renons. Dette er noe du ikke skal ha i 1. og 2.hånd. En slik regel gjelder ikke i 3.hånd.

Du vil bli overrasketover omganget av forskjellige hender hvor du kan tillate deg å åpne svake 2 i 3.hånd.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 23.42.25

Trist fordeling og ikke den beste fargen, men vi åpner sannsynligvis 2♥ i 1. og 2.hånd. I 3.hånd er det automatisk også i ugunstige soner.


Skjermbilde 2012-08-17 kl. 23.53.18

Jeg syns 2♠ er helt ok. Spesielt i gunstige soner.Skjermbilde 2012-08-17 kl. 23.58.13

I tillegg til å ha 5korts ♦ har vi 4korts sidefarge i major. Jeg åpner 2♦ og anser at dette er det siste toget. Melder jeg ikke nå, vil jeg sikkert ikke få en ny sjanse.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 00.35.41

Her bryter vi alle reglene. Vi har 5korts majpr. Vi har 4korts sidefarge i major, Vi har en renons.Vi har heller ikke styrken. Likevl åpner jeg 2♠ i gunstige soner.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 00.43.08

Feil hånd for 1♥ pga kortfargen i ♠, men det holder fint for 2♥.Skjermbilde 2012-08-18 kl. 00.45.35

5-5 med innhold som dette er helt utmerket. 2♥ kan gjøre susen.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 00.52.35

Ikke helt stolt av fargen, men jeg åpner 2♠. Hvorfor gi dem muligheten til å åpne 1Gr? Hadde jeg hatt en litt annen hånd som f.eks ♠JT9765, ♥63, ♦AJT, ♣63, så hadde jeg følt bedre og jeg tror jeg vinne 1 ekstra stikk.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 00.58.41

2♦. Overrasket? Noen anser dette som 1♦. Ikke jeg. Jeg liker ikke hånden, men den duger godt for 2♦. Det bremser makker og hvis spillefører skal finne damene, vil han garantert bomme på noen av dem.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.04.21

Tynn farge og myke verdier. Jeg anbefaler å passe. 


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.08.50

Jeg passer. Fargen er for tynn til å være på 5 kort. Det blir for lett for motparten å doble når vi har feil hånd. 
Sperreåpning på 3 eller 4-trinnet

Sperreåpninger på 3trinnet eller 4trinnet kommer i alle former og varierer mye. Det er av interesse at hender som vi 1. eller 2.hånd ville ha åpnet med svake 2, velger vi nå å åpne på 3trinnet. Det forekommer relativt ofte at vi åpner 3 i farge med kun 6kortsfarge i gunstige soner. Med andre hender, hvor du i 1. eller 2.hånd har en maksimum svake 2, kan du velge 1 i farge i stedet.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.19.13

Du har sett våre svake 2 i 3.hånd. Jeg vil kanskje åpne 2♠ i sonen, men er altfor god til 2♠ utenfor sonen. 3♠ blir feil med denne hånden. Det er langt bedre å åpne 1♠.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.23.31

Dette er en svake 2♦ i 1. eller 2.hånd. I gunstige soner holder dette til 3♦. Du vet at 4.hånd har en god hånd. Å trøkke på han en 3♦ i stedet for 2♦ syns jeg er en god ide. Taksisk melding basert på fargekvaliteten selv om fordelingen er trist.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.28.11

En klasisk 2♠. I 3.hånd gunstige soner holder dette til 3♠.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.30.38

3♥ er grei, også med ingen i sonen. Nok en svake 2 i 1. og 2.hånd hvor sperr på 3trinnet er ok i 3.hånd.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.33.57

I gunstige soner kan jeg vurdere 3♦. Sjansen for at motparten har et "hav" er stor.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.36.49

Jeg åpner 3♥ i 1. og 2.hånd. Jeg syns forsatt at jeg skal melde 3♥. Bytter vi de røde fargene, ville jeg vurdert 4♦.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.45.03

3♥ er helt akseptabelt i gunstige soner. Det skal ikke være lett å være motspiller. I andre soner åpner jeg 2♥.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 01.57.29

I sonen er 3♥ konservativt, men ok. 4♥ i gunstige soner.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 02.02.41

I ugunstige soner er 3♦. I andre soner holder det med 4♦.


Skjermbilde 2012-08-18 kl. 02.07.15

Jeg syns det er greit å åpne 4♠ i alle soner. Vi vil neppe gå glipp av slem og 4♠ som sperr kan gjøre det vanskelig for motparten i tilfellet de tror på egen kontrakt.


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012