Svar på makkers åpning etter forhåndspass


Selv om det er en stor forskjell mellom makkers åpning i 3.hånd og 4.hånd, velger jeg samme system for den hånden som forhåndspasser. Årsaken er at jeg ønsker at det er forhåndspasseren som skal uttrykke sin hånd. Forhåndpasseren har allerede begrenset sin hånd og vil nå begrense seg til å vise fordeling.Etter åpning på 1trinnet

Når makker har åpnet med 1 i farge, svarer vi naturlig på 1trinnet. Det er ingen grunn til å foreta seg noe spesielt med disse hendene. Vi har vært i pass, og hvis makker finner på å passe, så er det hans vurdering basert på de opplysningene han har. Etter 3.hånds åpning har han kanskje ikke til en åpning.

Enkel melding

En enkel melding i en ny farge på 2trinnet (unntak: 2♣ etter 1 i major som er Drury), er naturlig med 5+ i fargen og nesten åpning. Dvs ca 10hcp. I tillegg benektes støtte til åpnerens farge.

Skjermbilde 2012-08-19 kl. 02.54.01

Vi har passet og makker åpner 1♠. Hvis hendene henger sammen og makker har en bra åpningshånd, kan 3Gr være en god kontrakt. Denne hånden er en eksemplarisk hånd for å melde 2♦. Vi har en god farge med stort stikkpotensiale og nesten til en åpning. Fordelen er at 2♦ ikke er krav. 2♦ benkter samtidig 3korts ♠. Hvis makker hadde åpnet 1♥, så ville vi ha svar 2♣ som er Drury.


Drury

Når makker åpner med i 3. eller 4.hånd med 1 i major, anbefaler jeg sterkt at man skal bruke konvensjonen Drury. Skal jeg være pirkete, så er det Reverse-Drury som jeg bruker. Denne konvensjonen brukes såpass ofte at det vil være mulig å huske den. En svært nyttig konvensjon.

Skjermbilde 2012-08-19 kl. 03.20.57

Etter pa-1♠ har vi en hånd som ikke helt passer til hverken 1Gr eller 2♣. Vi er litt for sterk om makker har en bra åpning. Vi svarer 2♣ som Drury, Dvs nesten åpning med 3+ i støtte. Vi vil ofte være jevn, men lover det ikke og vi kan f.eks ha 5+korts sidefarge, inkl ♥. Jeg kommer raskt til å passe 2♠, som viser minimum, muligens mindre enn åpning. Hvsi makker melder 2♦, som viser en solig åpning, vil jeg forsøke å bremse med 2♠ med min jevne minimum med kun 3korts støtte. En evt 2♥ fra maker viser full åpning med minst 5-4 i major. Nå får vi lov til å løfte til 3♥, men ikke mer.


Invitt-Stenberg

Et hopp til 2Gr skal oppfattes som et svært seriøst forsøk på å spille utgang. Støtten til makkers farge må være bedre enn man kan forvente seg. Hvis det gjelder majorfargen, vil vi ha en markert fordeling og vi forventes ikke å ha en jevn hånd.

Skjermbilde 2012-08-19 kl. 21.04.35

Makker åpner 1♥ (4+) i 3. eller 4.hånd og vi har en for god hånd til Drury. Vi forsøker å uttrykke dette med 2Gr.Hopp i en sidefarge

Alle hoppmeldinger i farge eller grand skal vise en eller annen form for støtte. Hva skulle ellers årsaken være til at vi begynner å melde så drastisk hvis det ikke var fordi vi liker fargen til makker. Jo høyere vi melder, jo mer liker vi makkers åpningsfarge.

Skjermbilde 2012-08-19 kl. 21.26.18

Etter forhåndspass åpner makker med 1♦. Det er på tide å hoppe til 2♥ som ikke er krav og viser omtrent en slik hånd. 1♥ er ikke like effektivt. Delvis fordi motparten lettere kommer inn i meldingsforløpet. Delvis fordi får problemer med å vise vår hånd i neste melderunde. Et hopp til 3♦ i neste melderunde etter 1♥, vil heller vise 4-4 eller tynnere 5korts ♥-farge. Nyttig å se forskjellen. Jeg må også innrømme at jeg ville ha meldt 2♥ etter makkers åpning av 1♣. Hxx bør holde, spesielt hvis jeg har fordelingen 2533 og gir muligheten for å komme i 3Gr. 

Skjermbilde 2012-08-19 kl. 21.40.34

Etter vår pass åpner makker med 1♠, og det liker vi. Men det avhenger mye om makker har brukt for vår ♦-farge. Vi hopper til 3♦ som viser farge/konsentrerte verdier i fargen og minst 4kosrt majorstøtte. Meldingen spikrer samtidig ♠-fargen som trumf.
Etter sperreåpning

Når makker avgir en sperreåpning skal vi ha fått en god hånd for å melde etter at vi har vært i forhåndspass. Det kan kun bety at vi har tilpasning. Naturligvis spiller sonene inn.

Slik jeg spiller, så vil støtte være sperrende og man forventer at makker passer.

2Gr viser en utgangsinvitt med god fordeling og alvorlig støtte. En uttrykker at man mender alvor.

Ny farge spiller jeg som verdier i fargen og i prinsippet farge. Hvis motparten forholder seg rolig, skal en ny farge være konstruktiv med utgangsinteresse. Om det er kamp om kontrakten uttrykker ny farge ønske om utspill i fargen.egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012