"Tøffe-fergen" ble brukt hver dag på veien til spillelokalene

IMG 0124


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012