2012-06-23 15.36.00

2012-06-23 15.36.00
Kent klar på kjøkkenet


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012