2012-06-23 19.59.44

2012-06-23 19.59.44
Jeg må dessverre gå før det blir for mørkt


egil.nordby@gmail.com © Egil Nordby 2012